Rada městské části Praha - Ďáblice

Členové rady                                                                                  zpět

Termíny jednání rady

Zápisy z jednání rady - pouze k nahlédnutí na úřadu MČ, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Rady MČ