Kontakty

zpět úřad MČ                                                        zpět úvodní stránka

 

adresa

telefon/fax

e-mail

Městská část Praha - Ďáblice

Květnová čp. 553/52

Praha - Ďáblice, 18202

283910723-4/283910721 info@dablice.com
 SAMOSPRÁVA
radní funkce telefon zam.  / mobil e-mail
Danuše Ševčíková starostka 283910723 / 602696391 danuse.sevcikova@dablice.com
JUDr. Tomáš Engel zástupce starosty 283910723 / 602218132 tomas.engel@dablice.com 
PharmDr. Jana Bártová radní, předsedkyně sociální komise 283910426 / 603829385 jana.bartova@dablice.com
Ing. Jiří Myslivec radní, předseda sportovní komise 225115256 /  724278554 jiri.myslivec@dablice.com
MUDr. Jana Soukupová radní, předsedkyně přestupkové komise 283911520 / 603979951 jana.soukupova@dablice.com
zastupitelé funkce telefon zam. / mobil e-mail
Mgr. MIlada Bulirschová předsedkyně školské a kulturní komise 283910960 / milada.bulirschova@dablice.com
MUDr. Stanislav Cícha předseda kontrolního výboru 222726657 / 603737543 stanislav.cicha@dablice.com
Ing. Tomáš Fatrdle člen finančního výboru / 602380558 tomas.fatrdle@dablice.com
Zdeňka Fišmistrová členka finančního výboru 222805382 / zdenka.fismistrova@dablice.com
Ing. Martin Křížek člen komise výstavby a investic  / 603852800 martin.krizek@dablice.com
MUDr. Martin Lukeš člen kontrolního výboru / 777158537 martin.lukes@dablice.com
Ing. Vladimír Novotný předseda komise výstavby a investic / 603899955 vladimir.novotny@dablice.com
Tomáš Poštůlka člen sportovní komise / 602494359 tomas.postulka@dablice.com
Věra Prokešová předsedkyně komise životního prostředí 286581397 / 737757086 vera.prokesova@dablice.com
Mgr. Jana Řeháková předsedkyně finančního výboru 283911356 / 602367307 jana.rehakova@dablice.com

 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

adresa telefon / fax e-mail
Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová čp. 553/52

182 02 Praha - Ďáblice

283910723-5 / 283910721 podatelna@dablice.com
zaměstnanci funkce útvar / linka e-mail
 Anežka Cimbulková samostatný referent sekretariát / 216 anezka.cimbulkova@dablice.com 
Vlastimil Fouček tajemník vedení úřadu / 202 vlastimil.foucek@dablice.com 
Marie Hanzlová samostatný referent FIO / 214 marie.hanzlova@dablice.com 
Ing. Hana Králíková samostatný referent životní prostředí / 209 hana.kralikova@dablice.com 
Monika Kratochvílová sekretářka vedení sekretariát / 101 monika.kratochvilova@dablice.com 
Ing. Bronislava Lomozová samostatný referent VHČ FIO / 203 bronislava.lomozova@dablice.com 
Hana Vokurková samostatná pokladní FIO / 212 hana.vokurkova@dablice.com 
Ing. Václav Valtr vedoucí FIO FIO / 211 vaclav.valtr@dablice.com 
DISLOKOVANÉ ODBORY PRAHY - 8
adresa telefon / fax e-mail
Dislokované odbory a zástupci úřadu městské části Praha - 8

Květnová čp. 553/52        182 02 Praha - Ďáblice

283911405 /404
funkce útvar / linka e-mail
Jitka Kratochvílová samostatný referent sociální odbor / 206 jitka.kratochvilova@P8.mepnet.cz
Věra Sedláková; Jiřina Zitová pracovnice podatelny P8 podatelna / 222 vera.sedlakova@P8.mepnet.cz jirina.zitova@P8.mepnet.cz